Header image
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Home

 

Welkom op de website van onze praktijk!

Helios Solutions is een kleinschalig hulpverleningsbedrijf dat ambulante hulpverlening in de drie noordelijke provincies biedt. Helios Solutions biedt (ortho)pedagogische begeleiding en ondersteuning aan jonge kinderen, jeugdigen, gezinnen en individuele volwassenen die zich beperkt voelen in hun dagelijks leven. De begeleiding richt zich onder meer op pedagogische, psychosociale, gedragsmatige en psychische problemen van cliënten. Tevens is Helios Solutions gespecialiseerd in het begeleiden van etnische groepen; zij kunnen specifiek bij ons terecht met vragen over opvoeden en opgroeien in twee culturen.

Helios Solutions is aangesloten bij BOKA, de Beroepsvereniging voor Orthopedagogen en Klinisch pedagogen met een Academische opleiding.